Site-ul www.ecrin.ro se supune anumitor termeni și condiții legale privind politica de livrare.

Site-ul www.ecrin.ro (denumit în continuare „Site-ul„) este administrat de SC AVANGARD BIZCONCEPT S.R.L., denumită în continuare: „Societate”. Societatea are sediul social în Municipiul Buzău, Strada Privighetorilor, nr. 7, CUI: 43165070 și Nr. Ord. Reg. Comerțului: J10/855/2020.

Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționează produse prin intermediul site-ului este denumită „Client”.
Formularul de comandă/documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Societate și Client și prin care Clientul își exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse va fi numit în continuare „Comandă”.

Comanda confirmată de către Societate, prin care Societatea este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să le achiziţioneze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii se numește în continuare „Contract”.
Persoanele de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid se va numi în continuare „Curier”

 

LIVRAREA

Pentru bijuteriile realizate pe comandă, termenul de livrare este de 7-10 zile lucratoare. În funcție de cerințele Clientului si de personalizarile dorite, Societatea își rezervă dreptul de a mări termenul de livrare către Client, cu acordul în prealabil obținut din partea Clientului. Livrarea se face prin curier rapid, prețul de transport afișat se referă la aria de acoperire a curierului și nu se referă la localitățile cu km suplimentari. În cazul în care localitatea în care urmează să fie livrat coletul nu se află în raza de acoperire a firmei de curierat, există posibilitatea ca taxa de curierat să fie mai mare, însă Clienții vor fi informați în acest sens, înainte de trimiterea coletului.
Livrare în România
Livrarea se va realiza prin curierat rapid. Curierul va încerca livrarea de 2 ori la adresa de livrare menționată în pagina de finalizare a comenzii. În cazul în care nu se reușește livrarea, coletul va fi returnat la sediul Societății, iar comanda va fi anulată, Clientul urmând să suporte costurile unei noi livrari, indiferent de valoarea produselor comandate. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată reprezentantului firmei de curierat trec de la Societate la Client în momentul în care marfa a fost predată Curierului. Doar în cazul în care Societatea și Clientul stabilesc altfel, Societatea se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu produsele comandate în momentul predării acestora către societatea de curierat cu care Societatea colaborează.

Livrare în afara României:

Livrările în afara României se realizează prin curier rapid și durează între 10-15 zile lucrătoare lucrătoare, pentru bijuteriile realizate pe comandă, în funcție de locația Clientului.
În funcție de cerințele Clientului si de personalizările dorite, Societatea își rezervă dreptul de a mări termenul de livrare către Client, cu acordul în prealabil obținut din partea Clientului.
Comenzile pentru Clienții aflați în afara României se realizează prin trimiterea unei cereri de ofertă pentru transport și produsele dorite, la adresa de e-mail: atelier@ecrin.ro. În e-mail, Clientul trebuie să noteze și codul poștal al adresei de livrare.

CONDIŢII DE LIVRARE

La solicitarea Societății sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Societate. În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării de către Curier, a numărului Comenzii. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condiţiile de mai sus. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă. Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site. Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată în intervalul orar comunicat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Societate, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

RECEPŢIA PRODUSELOR

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal/factura ce conţine toate informaţiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preţ). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiţii și în totalitate a produselor Comandate.

În cazul unui incident survenit în urma livrării comenzii, Clientul se obligă să contacteze în maximum 24 de ore, Societatea și să reclame problemele apărute (după acest interval de timp, orice reclamaţie cu privire la comanda livrată nu va mai fi luată în considerare). Orice sesizare poate fi trimisă la adresa atelier@ecrin.ro. Pentru ca cererea Clientului să fie înregistrată este necesar acesta să atașeze în e-mail o poză cu produsele sau coletul. Societatea nu este responsabilă pentru defectele survenite produselor, în urma manevrării sau transportului de către curier. În cazul în care coletele prezintă urme de deteriorare (pachet rupt, desfăcut etc.) Societatea recomandă refuzarea de către Client a coletului și comunicarea acestui lucru la adresa de e-mail: atelier@ecrin.ro.

Societatea se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamaţiilor în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

ÎNTÂRZIERILE LA LIVRARE

Societatea se angajează să respecte datele de livrare a comenzilor online. În ipoteza în care aceste date de livrare nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat de către Curier prin toate mijloacele puse la dispoziţie de către Client, respectiv prin intermediul e-mailului sau SMS-ului.

În caz de întârziere a livrării produselor comandate, Societatea sfătuiește Clientul să contacteze Curierul în baza datelor de livrare comunicate (nr AWB) pentru a putea găsi soluţia optimă în vederea livrării produselor.

Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră sau defecţiuni tehnice ale paginii de web ce nu au permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptăţit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail scris transmis pe adresa de mail atelier@www.ecrin.ro sau să anunţe la numărul de telefon 0765 456 793.

PREŢUL LIVRĂRII

La comenzi mai mari de 500 de lei, transportul este gratuit. La comenzi sub 500 de lei, transportul este afișat în formularul de comandă și se referă la aria de acoperire a curierului. În cazul în care livrarea se va realiza în afara ariei de acoperire a curierului, prețul transportului poate fi mai mare din cauza kilometrilor suplimentari. În acest caz, Clientul va fi informat cu privire la aceste modificări, înainte de trimiterea coletului.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

În cazul în care Clientul dorește mai multe informații cu privire la livrare, acesta poate contacta Societatea prin e-mail, la atelier@ecrin.ro, sau telefonic la numărul de telefon 0765 456 793, de luni până vineri, între orele 09:00-17:00